Ošetření připojovací spáry (komprimační pásky)

Dříve patřilo mezi občasné požadavky zákazníků, ale současné normy a předpisy obsahují navíc při montáži oken ošetření připojovací spáry. Jedná se o použití PAROTĚSNÝCH a PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK.

Parotěsné pásky se lepí na vnější rám a vnitřní ostění, tím zabraňují pronikání vlhkosti, která vyhledává nejslabší místo ve stavbě, kudy by se mohla dostat ven. Nedochází tudíž k procházení vlhkosti přes pěnu a tím snižování jejich tepelně izolačních vlastností.

Paropropustné pásky se lepí na vnější rám a venkovní ostění. Zajišťují odvádění vlhkosti z prostoru montážní pěny, která se tam dostala z nosné konstrukce (stěny) a zároveň zabraňuje pronikání vody do pěny z exteriéru. U zalomeného ostění (rekonstrukce kastlových - špaletových oken, novostavba s přetaženou izolací přes rám) se tyto paropropustné pásky nahrazují komprimačními páskami.

Parotěsné a paropropustné pásky se k ostění přilepují pomocí lepidla DISKLEBRU či pomocí BUTILOVÝCH PÁSKŮ. To záleží na výběru zákazníka.

Naše společnost používá tyto pásky (fólie):

Fólie ME351 je speciálně vhodná pro venkovní utěsnění spáry mezi oknem a domem. Materiál slouží jako pojistná hydroizolace. Vyniká mimořádnou přiléhavostí, díky použití mimořádně lepivého a výkonného lepidla. Drží skvěle na většině běžně používaných podkladů jako jsou např. zdivo, tvrzené PVC, pískovec, kovy, dřevo, izolačních materiály (EPS, XPS, PIR pěna). Navíc je celoplošně omítatelná.        

Fólie ME350 je speciálně vhodná pro vnitřní utěsnění oken mezi  osazovacím rámem a zdivem. Materiál slouží jako vzduchotěsná a  parobrzdicí membrána. Vyniká mimořádnou přiléhavostí, díky použití mimořádně lepivého a výkonného lepidla. Drží skvěle na většině běžně používaných podkladů jako jsou např. zdivo, tvrzené PVC, pískovec, kovy, dřevo, izolačních materiály (EPS, XPS, PIR pěna). Navíc je celoplošně omítatelná.

Klimatická aktivita fólií zajišťuje neustálé odvětrávání prostoru spáry otevíráním či uzavíráním svých pórů v závislosti na aktuální vlhkosti vnitřního/vnějšího prostředí. Čím vyšší je relativní vlhkost vzduchu, tím nižší je parotěsnost a naopak. Hovoříme tím o tzv. proměnlivé hodnotě Sd (propustnost materiálu vůči vodním parám). Z fyzikální i funkční perspektivy je toto řešení mnohem efektivnější v porovnání s parobrzdícími materiály s vysokou difúzní hodnotou.

×