Vlhkost a větrání po instalaci oken

Ve stavební fázi se často okna osazují ještě před tím, než se provedou práce na omítkách a potěrech. Vysycháním stavebních materiálů vznikají velmi vysoká množství vodních par, která se musí odvádět ven několikrát denně intenzivním větráním. Větrání ventilací nebo mikroventilací v tomto případě nestačí!

Relativní vlhkost vzduchu při průměrné teplotě vzduchu 20ºC nesmí překročit 70 %.!!! Jestliže k tomu dojde, nasává se vlhkost do okenního rámu nebo do okenních křídel přes nátěr, spáry ve zdi a zasklívací lišty, poškozuje lepené spáry, způsobuje přílišnou vlhkost dřeva a provlhnutí nátěru. Tím může docházet ke tvorbě bublin a k problémům s přilnavostí nátěru. Nátěr může být takto trvale poškozen a může být značné zkrácena jeho životnost. V případě, že uvnitř stavby, kde jsou osazena okna, bude při teplotě vzduchu 20ºC naměřena relativní vlhkost vyšší než 70 %, výrobce oken nepřejímá záruku na PÚ oken.

Stavební vlhkost je proto nutné odvětrávat – jen tak účinně zabráníte poškození laku a dřeva dřevěných oken. U Staveb, prováděných v zimě, doporučujeme současné topení a nárazové větrání.

I po celkovém dokončení stavby, nebo renovace domu nebo bytu je nutné stále dodržovat určitý režim větrání. Je běžné, že ještě během dalšího roku může být vlhkost ve stavbě nepřiměřeně vysoká, obzvlášť když dům není obývaný a pravidelně se nevětrá a netopí.

Relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech cca 40 % - 60 % při teplotě vzduchu 20ºC se považuje za normální. Déle trvající vlhkost vzduchu nad 60 % - 65 % vede u chladných míst vnějších stěn ke tvorbě kondenzované vody, což tvoří ideální živné půdy pro plísně. Tato kondenzovaná voda vzniká jak ve spodní části skel, tak i drážkách pro těsnění a okapnici. Vytvořená plíseň, pokud není ihned odstraněna, může poškodit jak nátěr, tak i snížit životnost silikonového těsnění. Další plísně se mohou tvořit i v rozích ostění, pod parapetem apod.

Zamezení tvorby kondenzované vody se dosáhne aktivním větráním okny tak, aby vlhkost v místnosti nepřesahovala hodnotu 50 % - 55 %, ve složitějším případě úplnou vnější nebo vnitřní tepelnou izolací v místech, ohrožených kondenzací vody, jako jsou rohy, napojení stropů a ostění oken. Obstarání vlhkoměru je přinejmenším vhodné.

Tipy ke správnému větrání:

-          doba nezbytná ke kompletní výměně vzduchu v místnosti nárazovým větráním je závislá na venkovní teplotě /zima 4-6 min., jaro 10-25 min., léto 25-30 min./

-          již mírný vítr může výměnu vzduchu zdvojnásobit. Dynamika výměny je dána teplotním spádem. S rostoucím gradientem se proudění vzduchu urychluje, a proto je doba výměny v zimě podstatně kratší než v předchozím období. Navíc v zimě je nárazové větrání plně otevřeným oknem energeticky úsporné, jen pokud se provádí krátkodobě /4-6 min./

-          větrat kompletní prostory. Při průvanu přes několik místností trvá celková výměna vzduchu jen 3 minuty

-          aktivně větrat jen je-li místnost obývána nebo po stavebních úpravách

-          vyklopeným oknem větrat mimo topnou sezónu

-          cílem větrání je získat maximální množství čerstvého vzduchu při minimální spotřebě energie

 

Více informací o vlhkosti a s ní souvisejícím větráním najdete v sekci ke stažení Adler – příručka pro údržbu.  

×