Klasická montáž oken a dveří

Upevnění výrobku musí být navrženo a provedeno tak, aby síly na něj působící a jeho vlastní tíha byly převedeny do stavební konstrukce. Naopak síly ze stavební konstrukce nesmí být přenášeny na výrobek. Umístění kotvících prvků musí být navrženo a provedeno tak, aby bylo zabezpečeno přenesení sil od namáhání výrobku do konstrukce stavby a současně umožněny dilatační pohyby výrobku. Kotvení nesmí být umístěno proti spojům příčníku a sloupků výrobku. Vzdálenost kotvících prvků činí max. 800 mm, vzdálenost od vnitřního rohu a od sloupků a příček by měla být 100-150mm.

MONTÁŽ V OSTĚNÍ

Rozmístění podložek
Je dáno ČSN 74 6077.

Kotvení
Upevnění výrobku musí být navrženo a provedeno tak, aby síly na něj působící a jeho vlastní tíha byly převedeny do stavební konstrukce. Naopak síly ze stavební konstrukce nesmí být přenášeny na výrobek. Umístění kotvících prvků musí být navrženo a provedeno tak, aby bylo zabezpečeno přenesení sil od namáhání výrobku do konstrukce stavby a současně umožněny dilatační pohyby výrobku. Kotvení nesmí být umístěno proti spojům příčníku a sloupků výrobku. Vzdálenost kotvících prvků činí max. 800 mm, vzdálenost od vnitřního rohu a od sloupků a příček by měla být 100 - 150 mm. Kotvení u předsazené montáže je závislé na technickém řešení, stanovuje se individuálně.

Vyplnění PUR pěnou
PUR pěna slouží jako izolační materiál připojovací spáry. Pěna se nanáší ruční pistolí, po vytvrzení se může ořezat. Nesmí se zatlačovat, byla by narušena vnitřní vazba, která by narušovala vlastnosti pěny. V současné době máme k dispozici pěny, které jsou schopny vytvrdnout do minimální teploty -10°C teploty vzduchu i podkladu. Horní hranicí je teplota 35°C. Pokud se ranní teplota v 6:00 pohybuje pod 0°C a překračuje 25°C, společnost Pražák s.r.o. si vyhrazuje právo termín montáže posunout. V ten den stanoví nový termín montáže maximálně do 3 týdnů. Objednatel nemá pak právo za posunutí termínu montáže firmu Pražák s.r.o. sankciovat. Posunutí montáže se může za nepříznivých podmínek opakovat.

Vyplnění zpěnovacími páskami
Na trhu existují i jiné materiály, které nahrazují izolační PUR pěny a zároveň mají možnost nahradit klasické ošetření připojovacími spárami parotěsnými a paropropustnými páskami. Nejedná se o standardní montáž, její nacenění je individuální v závislosti na typu komprimační pásky. V tomto případě firma Pražák s.r.o. využívá pásky TP652 Illmod Trio+ 8-33/66 mm. Použití těchto pásek je možné pouze za předpokladu splnění připravenosti otvoru.

Nalepení pásek
Viz zaměření jednotlivých prvků a příprava stavebního otvoru.  
Pozn. č.1: Montáž pásek provádíme pouze při jejich objednání zhotovitelem stavby.

 

 

×