Jak se orientovat v nabídkách dřevohliníkových oken

V dnešní době není zákazník, který přijde k výrobci či prodejci oken s požadavkem o cenovou nabídku a po jejím vytvoření souhlasí s cenou a objednává. Možná tomu tak bylo dříve. Konkurenční doba spojená s finanční krizí stáhla ceny dřevěných a plastových oken na minimum. Cenový rozdíl některých nabídek je záležitostí především kvality vstupních materiálů, které někteří investoři nedokážou ocenit.

U dřevohliníkových oken to platí dvojnásob. Samotných konstrukcí je celá řada a běžný uživatel se jen těžce může orientovat v nabídkách konkurenčních firem. Navíc se jedná o okna vyšší cenové kategorie. Tento článek je tedy drobná pomoc, na co se má investor soustředit:

1. Spoje (řezané / svařované)

Řezaný spoj (štancovaný) je vytvořen dodatečně po povrchové úpravě nejčastěji pod úhlem 45° a spojen pomocí tzv. rožků. Svařovaný spoj je nejprve spojen svárem, vybroušen a poté povrchově upraven. Povrch je tedy hladký. Jelikož je výroba řezaných rohů jednoduší, jsou tyto hliníky levnější, tudíž i cena okna.

2. Povrchová úprava Al opláštění

Je několik možností a ty jsou cenově odlišné. Nejlevnější je přírodní hliník, poté eloxovaný hliník, dále následují RAL barvy, trend barvy a imitace. První dvě možnosti se nedají svařovat, proto jsou výrazně levnější.

3. Řešení fixů, posuvných a vchodových dveří

Běžné okenní křídlo je zasklíváno hliníkovým profilem. V případě rozbití skla, či jeho výměny během užívání (např.: uživatel se v budoucnu rozhodne, že změní skla např. s lepším solárním faktorem, bezpečnostní skla, protihluková skla… atd.) se vysadí křídlo, klipsy se pootočí o 90°, sklo se vytáhne, vloží nové a opětovně se přiloží hliník. Fixy, jelikož jsou pevně zabudované v ostění, nelze vytáhnout a demontovat hliníkový profil. Kvůli ostění totiž nemáte možnost dostat se ke klipsám. Tyto prvky jsou zalištované zevnitř.

Podstatné ovšem je, jakým způsobem. Lišta musí být přichycena velmi pevně, aby těsnění bylo stlačeno. Nejlevnější způsob je lišty přišroubovat podle normy po 20 cm šrouby 6 x 50 mm. Zkuste si představit takový detail. Druhá možnost je použít profilové hliníkové zasklívací lišty, které zajistí těsnost. Na ně se nasunou dřevěné vnitřní lišty. Tato možnost vypadá skvěle, ALE na pouhém fixu metr/metr činí cenový rozdíl vlivem hliníkové lišty cca 1000,- Kč. Pokud máte v poptávce několik fixů, několik posuvných dveří + 2 ks vchodových dveří, rozdíly se mohou pohybovat i v desítkách tisíc.

4. Silikon versus těsnění

K dřevohliníkovým oknům patří těsnění, silikon je ovšem 10 x levnější, ale přilnavost a životnost je někde jinde.

5. Hliníkový profil

Nejčastěji se u nabídek setkáte s profily německými (Gutmann) či polskými. Rozdíl je především v ceně. Kvalitu provedení ponechám bez komentáře, ale nekvalitní profily u našich dřevohliníkových oken opravdu nenajdete...

6. Použitá skla a velkoformátová skla

Většina výrobců je limitována zasklívací drážkou, tudíž i celkovou tloušťkou skla. U větších formátů, kdy je potřeba skel silnějších než 4 mm, nezbývá než ubrat na meziskelní mezeře, ale tím ovšem zhoršit tepelně izolační vlastnosti.

Jak je to tedy s dřevohliníkovými okny společnosti Pražák s r.o.?

Každá nabídka je kalkulovaná se svařovanými spoji v RAL odstínu, dle Vašeho výběru. Fixy řešíme bez šroubů, pomocí zasklívacích hliníkových profilů. Konstrukční systém je řešen pomocí těsnění, nikoliv silikonu. Používáme kvalitní německý profil Gutmann, a co se týká skel, jsme téměř bez omezení. Můžeme použít skla do tl. 52 mm (omezení lisu našeho dodavatele skel) a díky dřevěnému profilu tl. 92 mm, máme dostatečný prostor na jeho umístění.

Z uvedeného vyplývá, že cenové nabídky se v některých případech mohou lišit. Převážně v detailech, o kterých s Vámi konkurence nechce mluvit, nebo je ani neřeší. My je s Vámi rádi probereme a věřím, že nalezneme optimální řešení s každým zákazníkem.

×